תנאי שימוש

דואלי בע”מ תנאי שימוש

עודכן לאחרונה מאי 2020

תנאי שימוש אלו (“התנאים“) מסדירים את מערכת היחסים בין דואלי בע”מ, המהווה חלק מקבוצת נאייקס (להלן יחדיו: “נאייקס” או “אנו/אנחנו“), לבין משתמשיה (כמוגדר להלן) וקובעים את התנאים שבכפוף אליהם מנגישה נאייקס את אתר האינטרנט (להלן: “האתר“), ו/או השירותים הזמינים דרך האתר או המסופקים בדרך אחרת על ידי נאייקס, לרבות הדשבורד (כמוגדר להלן) (להלן יחדיו: “השירותים“) לכל אדם הגולש באתר ו/או משתמש בשירותים, לרבות לקוחות (כמוגדר להלן) ומשתמשי קצה (כמוגדר להלן) (להלן: “משתמש” או “אתה“), והכל כמפורט להלן.

בשימושך באתר והשירותים, הנך מסכים לתנאים אלו, לרבות למדיניות הפרטיות. אנא קרא את התנאים בעיון ובקר בדף זה באופן תדיר לקבלת מידע על עדכונים ושינויים.

אנא שים לב שאם הנך משתמש בדשבורד של נאייקס (למשל, אם אתה לקוח של נאייקס או לקוח קצה המשתמש בשירותיהם של לקוחות נאייקס) השימוש שלך בשירותים ועיבוד המידע האישי שלך בקשר עם שימושך בשירותים עשויים להיות מוסדרים גם על ידי תנאים והוראות נוספות הקשורות לתנאי השירות של הדשבורד וכן  הסכם מיקור חוץ ועיבוד מידע אישי.

אם אינך מסכים לתנאים אלו, עליך לחדול מלהשתמש באתר ולהפסיק את השימוש בשירותים. כל עוד אתה ממשיך להשתמש באתר ו/או בחלק כלשהו מהשירותים, ייחשב הדבר כאילו הסכמת לתנאים אלו.

1. השירותים של נאייקס

 • שירותי נאייקס כוללים שירותים בתחום תעשיית מכונות הממכר האוטומטיות, ובכלל זה מכונות ממכר, קיוסקים, רחיצת מכוניות אוטומטית, מכבסות אוטומטיות (ברחוב ובתוך מתקנים), משחקים, שירותי קפה למשרדים ועוד.
 • שימוש כללי באתר האינטרנט –האתר של נאייקס מספק למבקריו מידע כללי ובסיסי הקשור לפעילות, לשירותים ולמוצרים של נאייקס, וכן פלטפורמת קשר שממנה תוכל ליצור קשר איתנו במקרה שתהיינה לך שאלות או אם תהיה מעוניין להיות שותף שלנו ולקבל מידע רלוונטי בעניין זה.
 • הדשבורד – באמצעות האתר, הלקוחות של נאייקס (“הלקוח/ות“) יוכלו גם לגשת ולהשתמש בדשבורד של נאייקס, המאפשר שימוש במספר כלי ניהול שונים, וביניהם פלטפורמת דשבורד המאפשרת ללקוחות לבצע פעולות מסוימות הקשורות לעסקיהם, וכן לנהל מבצעי קידום מכירות עבור מכונות הממכר האוטומטיות במספר תחומי פעילות שונים (להלן יחדיו: “הדשבורד“). יובהר, כי השימוש בדשבורד על ידי הלקוחות ומשתמשי מטעם הלקוחות (כגון עובדיהם, סוכניהם וקבלניהם של הלקוחות) יוסדר על ידי התחייבות מפורשת של הלקוח מול נאייקס בהתאם להסכם ההתקשרות ביניהם, וכן בהתאם לתנאי השימוש בדשבורד.
 • השירותים של נאייקס ניתנים לשימוש על ידי משתמשי הקצה של הלקוח, (להלן:”משתמש הקצה“) באמצעות השימוש במכונות הממכר האוטומטיות של הלקוח (להלן: “המכונה“), על מנת לשלם על השימוש בטובין ובשירותים המוצעים על ידי המכונות דרך השירותים. משתמשי הקצה יכולים ליצור קשר עם נאייקס לקבלת מידע נוסף אודות השימוש שלהם בשירותים בכתובת: [email protected] השימוש הנעשה על ידי משתמשי הקצה במכונות יהיה כפוף לתנאי השימוש של הלקוח או הסכם מקביל בין משתמש הקצה לבין הלקוח.
 • נאייקס שומרת לעצמה את הזכות, בכל זמו ומעת לעת, מבלי שתהיה מחויבת לתת על כך הודעה מראש, לשנות, להשהות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירותים או כל חלק מהם, או את גישת המשתמש אליהם, וכן לשנות, להשהות או להפסיק את האתר או חלק כלשהו ממנו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך כל טענה, תלונה או דרישה כלפי נאייקס בגין החלת שינויים שכאלה, או בגין תקלות כתוצאה משינויים אלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל הנוגע ללקוחות נאייקס, כל שינוי או ניתוק של השירותים יהיה בהתאם להסכם הרלוונטי בין הלקוח לבין נאייקס.
 • אנא שים לב לעובדה כי יתכן שיופיעו, מפעם לפעם, באתר פרסומים של צדדים שלישיים. נאייקס אינה תומכת בפרסומות אלו, והפרסומות הללו אינן מייצגות כל המלצה מצד נאייקס.

2. e-Receipt (קבלה אלקטרונית)

 • נאייקס מציעה למשתמשים שירות קבלה אלקטרונית המאפשר למשתמשי הקצה לקבל קבלות באמצעות אימייל בגין רכישות שביצעו (להלן: “קבלה אלקטרונית“). על מנת לעשות שימוש בשירות קבלה אלקטרונית, על משתמש הקצה להירשם לשירות זה באמצעות אתר האינטרנט. במהלך תהליך הרישום תתבקש לספק לנו מידע מסוים, כגון כתובת אימייל, על מנת לאפשר לנו לספק לך את שירות הקבלה האלקטרונית. למידע נוסף בדבר השימוש בנתונים האישיים שלך בקשר עם הקבלה האלקטרונית, אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו.
 • באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבל שירותי קבלה אלקטרונית, ובמקרה כזה לא תוכל לקבל קבלות על רכישותיך באמצעות דוא”ל. כדי לבטל את הסכמתך, אנא צור איתנו קשר בכתובת: [email protected].

3. שימוש מוגבל

בכל הנוגע לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים, ומבלי להגביל כל התחייבות אחרת במסגרת תנאים אלו או הדין החל, הנך מתחייב שלא לבצע, ולא לאפשר לאנשים אחרים לבצע, את מי מהבאים:

 • לשנות את האתר ו/או השירותים; לפרק, לבצע הנדוס לאחור או לנסות בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לשבש את האתר ו/או השירותים, השרתים או הרשתות המחוברים לאתר או לשירותים; לשלול שירותים, לפרוץ, לפצח, או לשבש בכל דרך את האתר או אתה השירותים בכל צורה; לא לציית לכל דרישה, נהלים, מדיניות או תקנות של רשתות המחוברות לאתר או לשירותים;
 • למכור, להפיץ, להעתיק, לשכפל, או לשחזר בכל דרך אחרת את האתר ו/או השירותים בחלקם או בכללותם.
 • לנסות לעקוף או להתגבר על אמצעי ההגנה הטכנולוגיים המיועדים להגביל את הגישה לחלקים כלשהם של האתר, השירותים, הטכנולוגיה או מי מהתוכנות המקושרות אליהם;
 • ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של תכני האתר או השירותים, בכללותם או בחלקם;
 • להשתמש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית, לעודד התנהגות פושעת או התנהלות העלולה להוות עבירה פלילית בכפוף לכל דין, או שתוכל להוות עילה לחבות אזרחית או תביעה משפטית אחרת;
 • להשתמש באתר ו/או בשירותים באופן המפר את הזכויות של אדם אחר בכל צורה שהיא, לרבות הזכות לפרטיות, או בכל דרך מטרידה או פוגענית אחרת;
 • לאפשר גישה כלשהי לשימוש בשירותים למשתמשים בלתי מורשים;
 • לנהוג בכל דרך מטעה, מוליכה שולל, בלתי חוקית או לא מוסרית, שתוכל להזיק לנאייקס או לשירותים;
 • להשתמש באתר ו/או בשירותים באופן הנוגד או מפר את התנאים הללו.

4. שלילת אחריות

 • למרות המאמצים שלנו, המידע הכלול באתר עשוי לא להיות מדויק, מקיף, מלא, מעודכן או ישים מכל הבחינות בכל עת. נאייקס לא תהיה אחראית לאי-דיוקים או מחדלים באתר ו/או בשירותים, וכל החלטה שתקבל על סמך מידע הכלול באתר זה תהיה באחריותך הבלעדית.
 • הנך מאשר ומבין שחלק מהשירותים דורשים חיבור לאינטרנט, אשר עשויים להיות כרוכים בחיובים נלווים שונים (כגון הוצאות בגין נתונים ניידים) ומחייבים צריכת סוללה של המכשיר הנייד. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי נאייקס בקשר לאמור לעיל.
 • המשתמש מאשר ומסכים שהאתר והשירותים מסופקים “כפי שהם”, “ככל שיהיו זמינים” ו”על כל ליקוייהם”, וכי השימוש בהם הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וזאת בהיקף הרחב ביותר המותר על פי החוק.
 • נאייקס שוללת כל אחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתר או השירותים (לרבות כל תוכן, מידע, תוכנה וקישורים), כולל כל אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה מסוימת, סחירות, בעלות, אי- הפרה, תוצאות, דיוק, שלמות, נגישות, תאימות, התאמה, אמינות, זמינות, עיתוי, איכות או היעדר וירוסים. במידה והדין החל עליך אינו מתיר החרגה של האחריויות המשתמעות לעיל בחלקן או בכללותן, אזי יחולו ההחרגות לעיל במידה המלאה ביותר המותרת בחוק.

5. הגבלת אחריות וסעדים

 • המשתמש נוטל על עצמו את האחריות המלאה, הבלעדית והיחידה על השימוש וההסתמכות על השירותים, ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על השירותים נעשים לחלוטין על אחריותו של המשתמש.
 • אחריותה היחידה של נאייקס, והסעד הבלעדי שלך בקשר עם כל מחלוקת מול נאייקס, יהיו הפסקת השימוש שלך באתר ו/או בשירותים. נאייקס וחברות אחרות בקבוצה (לרבות חברות קשורות או חברות בנות) או בעלי המניות, הדירקטורים, עובדים או סוכנים שלהן בהתאמה, לא תהיינה אחראיות בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או לדוגמה (אפילו אם ניתן היה באופן סביר לצפות לנזק כאמור) כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים. החרגות אלו של נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או לדוגמה כוללים, ללא הגבלה, נזקי הפסדי רווחים או הזדמנויות, אובדן נתונים, אובדן מוניטין, השבתת עבודה, כשל או תקלת מחשב, או כל נזק או הפסד מסחרי, אפילו אם נאייקס הוזהרה לגבי אפשרות שכזו, וללא קשר לתאוריה החוקית שעליה תתבסס התביעה. מאחר שתחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, באותן תחומי שיפוט תהיה אחריותה של נאייקס מוגבלת במידה המותרת בחוק. המשתמש מאשר ומסכים כי ללא ההחרגות וההגבלות לעיל, נאייקס לא תוכל להציע את האתר או את השירותים.
 • הנך מתחייב בזאת לשפות את נאייקס, עובדיה, נושאי המשרה שלה או כל אדם מטעמה, בגין כל תביעה, דרישה, נזק, אובדן, הפסדי רווח, תשלום או הוצאה אחרת, לרבות הוצאות משפטיות, שייגרמו בשל הפרת תנאים אלו או החוק החל.

6. תמיכה טכנית ושירות לקוחות

על מנת לסייע לך ליהנות באופן מלא מהשירותים, נאייקס מציעה תמיכה טכנית ושירות לקוחות לכל הנוגע בשגיאות או תקלות שעשויות להתרחש בממשק השירותים. לקבלת סיוע במקרים אלה, באפשרותך ליצור איתנו קשר בכתובת: [email protected]

7. קניין רוחני

 • התכנים והמידע המסופקים באמצעות האתר ו/או השירותים, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל הסימנים המעוצבים, הסימנים המסחריים, גרפיקה, עיצובים, מידע, טקסטים, תמונות, נתונים וחומרים שלנו המוצגים, זמינים או מופיעים באמצעות השירותים, הם יצירה מוגנת בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחרי של נאייקס ו/או של הישויות הקשורות של נאייקס (לרבות חברות בנות) ו/או של בעלי רישיונות מטעמה. השימוש באתר ו/או בשירותים אינו מעניק לך כל זכות ו/או רישיון לקניין הרוחני של נאייקס ו/או האתר ו/או השירותים ו/או צדדים שלישיים.
 • השם נאייקס, ובכלל זה כל לוגו או עיצוב שלו, הם יצירות מוגנות בזכויות יוצרים ו/או סימנים מסחריים של נאייקס. אינך רשאי להשתמש בסימנים המסחריים של נאייקס לכל מטרה מבלי לקבל קודם לכן את הסכמתה של נאייקס.

8. שונות

 • תיקונים – נאייקס רשאית לשנות את התנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש. כל השינויים שייעשו בתנאים אלה ייכנסו לתוקף במועד המופיע לעיל תחת “עודכן לאחרונה”, והמשך השימוש שלך באתר ו/או בשירותים לאחר מועד “עודכן לאחרונה” יהווה את קבלתך את השינויים ואת הסכמתך להיות מחויב אליהם.
 • הפרדת הוראות – אם מי מההוראות בתנאים אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי תשונה הוראה זו כך שתשקף את כוונת הצדדים. כל יתר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא כוחם ותוקפם.
 • העברת זכויות – נאייקס רשאית להעביר את התנאים האלה למקבלי הזכויות בהם עקב מיזוג, איחוד או סוג אחר של ארגון תאגידי מחדש.
 • ברירת הדין – האתר, השירותים ותנאים אלה, וכל מחלוקת שתתעורר בקשר עמם, יוסדרו ויתפרשו באופן בלעדי בהתאם לחוקי מדינת ישראל. אתה מסכים לכך שכל מחלוקת שכזו תובא לדיון אך ורק בפני בתי המשפט המתאימים בתל אביב, ישראל.

***