מדיניות פרטיות

דואלי בעמ
מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה מאי 2020

דואלי בע”מ, המהווה חלק מקבוצת נאייקס (להלן יחדיו: “נאייקס” או “אנו/אנחנו“), מחויבת לזכותך לפרטיות. ההגנה על פרטיות המשתמשים שלנו היא ערך עליון עבורנו, ואנו נוקטים באמצעי זהירות כדי להבטיח את ההגנה על הנתונים האישיים של המשתמשים שלנו וכן כדי לציית לחקיקה הרלוונטית בדבר הגנה על הפרטיות והמידע. אנו מכבדים את העובדה שהמידע האישי אודות המשתמשים והתכנים המקוריים של המשתמשים שלנו שייכים להם, ויישמנו מנגנונים כדי להבטיח שתהיה לך שליטה על הנתונים ועל התכנים שלך. כל אזכור של “נאייקס“, “אנו“, או “החברה” מתייחס לחברת נאייקס והישות המסונפת הרלוונטית המעורבת בפעילות עיבוד הנתונים.

נאייקס הינה חברה המספקת, בין היתר, שירותי ענן לביצוע תשלומים ללא מזומן, מערכות טלמטריה וכן תוכנות ויישומי ניהול למכונות ממכר אוטומטיות , ובכלל זה: (א) הדשבורד של נאייקס, הזמין דרך יישום שולחן עבודה או יישום לנייד (באמצעות אפליקציית MOMA); (ב) פתרון תשלומים (כמוגדר להלן); וכן (ג) שירותים הקשורים עם EVmeter (“השירותים“). ראוי לציין כי נאייקס מספקת גם שירותי תשלומים ללא מזומנים דרך אפליקציית Monyx, אפליקציה המשמשת צרכנים לתשלום עבור טובין ושירותים של בעלי עסק שונים. למידע נוסף על Monyx, עיין בתנאים וההתניות ובמדיניות הפרטיות של Monyx בכתובת: https://www.monyx.com.

מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות“), היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו וכן – אם הדבר רלוונטי עבורך – תנאי השימוש של הדשבורד של נאייקס, המסדירה את איסוף, עיבוד, שימוש והעברת המידע על ידינו (או מטעמנו), ואת נהלי הפרטיות שלנו בנוגע למידע הקשור: (א) גולשים באתר האינטרנט של NAYAX בכתובת: https://www.nayax.com ובאתר האינטרנט של EVmeter בכתובת https://www.evmeter.com (בהתאמה, “מבקר” ו-“אתר“). שים לב כי המידע שאנו אוספים אודות מבקרים באתר הוא מינימאלי ביותר (לדוגמה כתובת IP), כמפורט בהמשך; (ב) הלקוחות שלנו אשר נרשמו כמנויים לשירותים שלנו (כגון בעלי עסק ובעלי מכונות ממכר אוטומטיות), וכל אדם הפועל מטעמם, לרבות העובדים והקבלנים שלהם (“לקוחות”); וכן (ג) משתמשי הקצה של הלקוחות המשתמשים בפתרון התשלומים של נאייקס לתשלומים ללא מזומנים (בהתאמה, “פתרון תשלומים” ו-“צרכן (צרכנים)”). כל אחד המבקרים, לקוחות והצרכנים יכונו להלן “אתה” או “משתמש”.

אם אתה בוחר להשתמש באתר ו/או בשירותים, או לספק לנו מידע בכל דרך אחרת, אתה מסכים באופן מפורש לשימוש שייעשה למידע כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו. שים לב שאם אתה משתמש בשירותים כלקוח של נאייקס, עיבוד הנתונים האישיים בקשר עם פתרון התשלומים ושהשירותים המסופקים לך יהיו מוסדרים גם על ידי הסכם מיקור חוץ ועיבוד מידע.

אינך רשאי להשתמש באתר או למסור נתונים כלשהם דרך האתר ו/או להשתמש בשירותים אם אינך מסכים לתנאים שלהלן. אין לפרש מדיניות פרטיות זו בכל דרך שיהיה בה כדי לגרוע מן ההוראות להלן או כל הסכם אחר שנערך בין נאייקס לבינך, לרבות הסכם מיקור חוץ ועיבוד מידע.

עיקרי מדיניות הפרטיות:

 • אינך מחויב מכוח חוק לספק לנו כל מידע אישי אודותייך (כמוגדר להלן). שיתוף מידע אישי אתנו נעשה מרצונך החופשי בלבד.
 • השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 16 או גיל מינימלי אחר רלוונטי לצורך מתן הסכמה לעיבוד מידע אישי בתחום השיפוט הרלוונטי. ילדים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים שלנו או להשתמש בהם. אם הנך מתחת לגיל זה, עליך להפסיק מיד את השימוש בשירותים.
 • באפשרותך לבקש לעיין, לשנות, ולמחוק מידע אישי שאינו מעודכן או מדויק, בהתאם לדין החל. 
 • אנו לא מוכרים, סוחרים או משכירים מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים. אנו משתפים מידע אישי עם צדדים שלישיים רק לצורך מתן השירותים למשתמשים שלנו או בנסיבות מסוימות, כמפורט במסמך זה.
 • אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע לעיבוד מידע אודותיך, או אם מכל סיבה אחרת תרצה לפנות אלינו בקשר למדיניות פרטיות זו, אנא שלח לנו אימייל ל-:  [email protected].
 1. מהו מידע אישי, ואיזה מידע אישי נאייקס אוספת עליי?

מידע אישי פירושו כל מידע המזהה או עשוי לשמש כדי לזהות אדם, ובכלל זה, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת אימייל, פרטי חיוב וכדומה.

מידע שאינו אישי” פירושו נתונים מידע שלא מזהה אדם פרטי, כגון נתונים טכניים המועברים על ידי מכשירו של המשתמש ושימוש צבור באתר האינטרנט. הנתונים הללו אינם משמשים לזיהוי אנשים פרטיים.

נתונים אישיים משמשים רק למטרות מסוימות, כמפורט להלן.

המשתמשים והמידע שנאסף אודותיהם מטרות עיבוד המידע
לקוחות
רישום והצטרפות לקוחות לשירותים

על מנת לספק את השירותים ללקוחות, או כאשר הלקוח נרשם לקבלת השירותים שלנו, אנו אוספים מידע הקשור ללקוח ולמשתמשים שלו: שם מלא של הלקוח (במקרה שהלקוח הנו אדם פרטי), פרטי קשר של איש הקשר הראשי של הלקוח, כתובת, מספר טלפון, מידע פיננסי לצרכי חיוב, וכתובת אימייל.

בנוסף, על מנת לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו למניעת הונאה והלבנת הון, נאסוף גם מידע למטרות בדיקת “הכר את הלקוח שלך” (KYC). לרבות: מידע אודות הלקוח או על בעלי המניות של הלקוח (אם הלקוח הוא תאגיד), מספר מזהה (מספר דרכון, תעודת זהות או רישיון נהיגה), מידע פיננסי (מספר כרטיס אשראי ומידע בנקאי), תאריך לידה, ארץ מגורים, אזרחות, תפקיד, תמונת פנים, והעתק תעודת הזהות.

 • על מנת לקלוט את הלקוחות למערכת נאייקס כלקוח פעיל;
 • על מנת לספק את השירותים ללקוחותינו;
 • על מנת לבצע זיהוי של משתמשים מורשים הניגשים לשירותים, ובפרט לאפשר גישת מורשים לדשבורד של נאייקס;
 • על מנת לתקשר עם לקוחותינו בכל ענייני שירות לקוחות ותמיכה, להשיב לשאלות או הערות ולעזור בפתרון בעיות כלשהן.
מידע טכני, מיקום גיאוגרפי ומזהים מקוונים.

אנו אוספים מידע טכני המועבר ממכשירך בעת השימוש בדשבורד של נאייקס דרך יישום שולחן העבודה או באמצעות האפליקציה. מידע זה כולל: סוג המכשיר המשמש לגישה לשירותים, שפה תאריך ושעה, מדינה, ופעולות המשתמש כגון צפייה בדפים, שאילתות חיפוש וכדומה. שים לב שאם אתה משתמש בדשבורד של נאייקס באמצעות האפליקציה שלנו לנייד, אנו נאסוף את מיקומך המדויק.

נוסף על כך, כאשר אתה ניגש לשירותים, אנו אוספים את כתובת ה-IP שלך (“מזהים מקוונים”). שים לב לכך שבעוד שמזהים מקוונים נחשבים נתונים אישיים בתחומי שיפוט רבים (כגון האזור הכלכלי האירופי ובקליפורניה), ישנם תחומי שיפוט אחרים שבהם נתונים שכאלה אינם נחשבים נתונים אישיים. אנו מתייחסים למזהים מקוונים כנתונים אישיים, בהתאם לחוקים החלים.
מידע זה נאסף באופן אוטומטי דרך השימוש שאתה עושה בדשבורד של נאייקס.

 • על מנת לזהות משתמשים מורשים של הלקוח;
 • על מנת לאפשר למשתמשים המורשים לגשת ולעשות שימוש בשירותים, ובפרט בדשבורד של נאייקס;
 • על מנת לתקשר עם לקוחותינו בכל ענייני שירות לקוחות ותמיכה, להשיב לשאלות או הערות ולעזור בפתרון בעיות כלשהן.
צרכנים
שימוש הצרכנים בשירותים

אם הנך צרכן, לצורך השימוש בשירותים אנו נאסוף מידע על אמצעי התשלום שלך. שים לב שאם אתה משתמש בכרטיס אשראי, אנו נשמור על חלק ממספר כרטיס האשראי שלך, כנדרש על פי הדין החל על ביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי. כאשר אתה מבצע רכישה במכונות ממכר של הלקוח, אנו אוספים נתונים מסוימים בנוגע לרכישה שלך, כגון פרטי המכונה שממנה רכשת, המוצרים שרכשת והיסטוריית הרכישות שלך, סך סכום הקניה, וכן המיקום הגיאוגרפי שלך בעת השימוש בשירותים.

 • לספק לך את השירותים, ולאפשר לך לשלם בעבור הטובין והשירותים המוצעים על ידי הלקוחות באמצעות השירותים שלנו.
 • על מנת לספק ללקוחות שלנו את השירותים שאליהם נרשמו אנו נשתף מידע שאספנו ממך עם הלקוחות שלנו (בעלי המכונות).
 • על מנת לתקשר עם לקוחותינו בכל ענייני שירות לקוחות ותמיכה, להשיב לשאלות או הערות ולעזור בפתרון בעיות כלשהן.
 • על מנת לשלוח אליך את באמצעות הדוא”ל במידה ונרשת לשירותי e-Receipt.
צרכנים המשתמשים בכרטיסי Pre-paid (כרטיס טעון מראש)

כאשר אתה משלם בכרטיסי Pre-paid בעת השימוש בשירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע נוסף אודותיך, כגון: שמך, כתובת האימייל שלך ומספר הטלפון שלך. אם אתה משתמש בשירותים באמצעות כרטיס Pre-paid שסופק לך על ידי מקום העבודה שלך (כמו למשל כאשר המעסיק שלך מספק לך כרטיס משולם מראש), אנו עשויים גם לקבל מידע נוסף בנוגע למקום העבודה שלך, דרך מעסיקך, ופרטים מסוג זה עשויים לכלול את היתרה שלך בכרטיס ההעסקה/כרטיס משולם מראש.

קבלה אלקטרונית “e-Receipt”

אם נרשמת לשירות קבלה אלקטרונית, אנו נאסוף מידע נוסף אודותיך, כגון כתובת האימייל שלך, שמך וכתובתך.

מבקרים באתר
מידע במסגרת “צור איתנו קשר”
אם אתה יוצר קשר איתנו באמצעות האתר לקבלת שירותי תמיכה, החזר כספי או שירותים עסקיים דרך “צור איתנו קשר”או “תמיכה”, אנו נאסוף את שמך המלא, כתובת האימייל ומספר הטלפון שלך, שם החברה שלך (אם רלוונטי), המדינה שלך, תוכן ההודעה שלך, וכדומה.
 • לענות לשאילתות שלך ולספק לך את השירותים שתזמין מאיתנו.
הרשמה לניוזלטר
אם נרשמת לניוזלטר שלנו דרך האתר (או הסכמת בכל דרך אחרת לקבל עדכונים ותכנים שיווקים מנאייקס), אנו נאסוף מידע מסוים לצורך זה, לרבות כתובת הדוא”ל שלך, שם החברה והמדינה. באפשרותך לבטל את רישומך בכל עת באמצעות בחירה באפשרות “ביטל רישום” בגוף הדוא”ל הרלוונטי, או על ידי פנייה אלינו ישירות.
 • אנו משתמשים במידע זה רק על מנת לספק לך את התכנים שנרשמת אליהם.
גולשים באתר
כאשר אתה מבקר באתר אנו אוספים את כתובת ה-IP שלך. אנו אוספים מזהים מקוונים נוספים באמצעות קבצי עוגיות המותקנים בדפדפן שלך. מידע שכזה כולל את סוג מערכת ההפעלה של המבקר, את סוג הדפדפן, תאריך ושעת הכניסה, נתוני שימוש באתר, פעולות המשתמש באתר, נתוני גלישה (כגון כתובות אתרים מפנים), שאילתות חיפוש, היסטוריית גלישה ומיקום משוער.
 • אנו אוספים מידע זה למטרות הפעלה, אספקה, תחזוקה, הגנה, ניהול, התאמה אישית ושיפור האתר והשירותים שלנו והאופן שבו אנו מציעים אותם; לשיפור החוויה שלך עם האתר והשירותים; לביקורת ומעקב של סטטיסטיקות שימוש וזרימת תנועה, ולגילוי בעיות טכניות ובעיות הונאה ואבטחה בקשר עם האתר ושירותים.

בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע אישי מסוים למניעת פעילויות שעשויות להיות אסורות או בלתי חוקיות, הונאה, מעילה, הפרות, גניבות זהות וכל סוג אחר של שימוש לרעה באתר או בשירותים, לאכיפת הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, וכן להגנה על אבטחתם או שלמותם של מאגרי המידע שלנו, האתר והשירותים שלנו, וכדי לנקוט באמצעי זהירות נגד חבות משפטית.

לגבי מידע שאינו אישי – אנו נאסוף נתונים אגרגטיביים וסטטיסטיים או נתונים שהפכו לאנונימיים בכל דרך אחרת ונשתף עם צדדים שלישיים לפי שיקול דעתנו. מידע זה אינו כולל מידע אישי, ומשמש לפיתוח תכנים ושירותים.

 1. האם נאייקס משתמשת בקבצי עוגיות? 
  אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.
 2.  האם נאייקס תשתף את המידע האישי שלך?
  מידע שאינו אישי, לרבות נתונים אגרגטיביים וסטטיסטיים או נתונים שהפכו לאנונימיים בכל דרך אחרת ניתנים לשיתוף עם צדדים שלישיים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. מידע זה אינו כולל כל מידע אישי, והוא משמש לפיתוח תכנים ושירותים עבור המשתמשים שלנו.אנו משתפים מידע אישי אך ורק בכפוף לנסיבות מסוימות, כמפורט להלן:

  1. אנו משתפים מידע אישי עם רוכשים וספקי שירותי סליקת כרטיסי אשראי לצורך עיבוד כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב בקשר עם השירותים שלנו ללקוחות ולצרכנים.
  2. מידע על צרכנים. אנו משתפים מידע אישי הקשור לצרכנים עם הלקוחות שלנו על מנת לספק לך ולהם את השירותים, למשל, כאשר אתה מבצע רכישות דרך פתרון תשלומים בעת רכישה ממכונות ממכר אוטומטיות. כמו כן, נהלי הפרטיות והאבטחה של הלקוחות (בעלי מכונות הממכר האוטומטיות) אינם חלק ממדיניות פרטיות זו, ונאייקס אינה אחראית על נהלי הפרטיות ואבטחה של לקוחותיה.
  3. מידע על כלל המשתמשים. נאיקס עשויה להתקשר עם צדדים שלישיים המסייעים לנאייקס להפעיל את האתר והשירותים, לנהל ולהרחיב את העסקים שלה או לשרת אותך, וכן להתאים אישית את חווייתך מהשירותים, כגון במניעת הונאה, שירותי אחסון בענן, איסוף חיובים, שיווק, תחזוקה ושירותים טכנולוגיים.
  4. אנו משתפים מידע עם חברות אחרות בקבוצה, לרבות חברות בנות.
  5. במידה שאתה משתמש בכרטיס Pre-paid בעת שימוש בשירותים שלנו, אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם המעסיק שלך. שים לב שבמקרה כזה, אנו מעבדים מידע אישי מטעם לקוחותינו (כלומר: המעסיק שלך), והשימוש שלך בשירותים יהיה כפוף למדיניות המעסיק שלך. נהלי הפרטיות והאבטחה של לקוחותינו אינם מכוסים במדיניות פרטיות זו.
  6. לצורך עמידה בדרישה משפטית, למטרות משפטיות, לצורך הגנה על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אנשים אחרים, לצורך הגנה על שלמות מסדי הנתונים שלנו או השירותים, כדי לנקוט באמצעי זהירות נגד חבות משפטית.
  7. במקרה של עסקה תאגידית (כמו למשל מכירת חלק מהותי מהעסקים, מיזוג, איחוד או מכירת נכס). במקרה כזה, החברות המסונפות שלנו או החברה הרוכשת תקבלנה על עצמן את הזכויות והחובות כמתואר במדיניות פרטיות זו.
 3. האם נאייקס תעביר מידע אישי מחוץ לגבולות ארץ ישראל?
  1. נאייקס היא חברה גלובלית עם משרדים בכל רחבי העולם. מאגרי המידע שלנו ממוקמים כיום בגרמניה, ישראל ובארה”ב. חלק מפעילות העיבוד שלנו מתבצע בישראל.
  2. כל העברה עתידית של נתונים אישיים אל מחוץ לישראל תיעשה על פי החוק החל או בדרך אחרת על ידי יישום של אמצעי הגנה מתאימים בכדי להבטיח את ההגנה על זכויות המשתמשים שלנו.
 4. האם אקבל דואר זבל (ספאם) מנאייקס?
  אנו עשויים לשלוח למשתמשי השירותים, או למשתמשים אשר נתנו לנו את הסכמתם, מידע על מוצרים, פעילויות או שירותים חדשים, וכן הודעות או ניוזלטרים תקופתיים. באפשרותך לבטל בכל עת את הסכמתך לקבלת דיוור שכזה באחת הדרכים הבאות: (א) באמצעות לחיצה על לחצן “ביטול הסכמה” הזמין על גבי ההודעה; או (ב) על ידי שליחת אימייל לכתובת: [email protected] ובו תפרט את בקשתך לביטול הסכמה.
 5. מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי
  1. את/ה רשאי/ת לעיין במידע אישי אודותיך. תוכל/י לעשות זאת על ידי משלוח בקשה לעיון במידע בהתאם לדין החל לכתובת: [email protected].
  2. במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא”ל בנושא.

  לצוות הפרטיות שלנו לכתובת: [email protected].

 6. אנשים מתחת לגיל 16 
  האתר שלנו והשירותים מיועדים לקהל כללי שאינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 16. אנו לא אוספים או מבקשים ביודעין מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 16. אם מגיעה לידיעתנו העובדה שאדם מתחת לגיל 16 סיפק לנו מידע אישי, אנו מוחקים את הנתונים הללו ממאגר המידע שלנו.

  1. אבטחת מידע
    החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  2. שמירת נתונים 
   למעט אם הורית לנו אחרת, ובכפוף לדין החל, אנו מחזיקים את המידע הנאסף על ידינו לפרק זמן הנדרש לנו לצורך אספקת השירותים, עמידה בהתחייבויות חוקיות, פתרון מחלוקות ואכיפת ההסכמים שלנו, ככל שהדבר רלוונטי.
  3. שאלות בנוגע לפרטיות 
   אם יש לך שאלות בענייני פרטיות, אנא שלח לנו הודעה מפורטת לכתובת:  [email protected] ואנו נעשה כל מאמץ כדי לענות לשאלותיך. נאייקס רשאית, בכל זמן ומעת לעת, לשנות את מדיניות הפרטיות הזו. שינויים במדיניות פרטיות זו יפורסמו באתר ויהיו בתוקף החל מהמועד שבו יפורסמו באתר.
 7. צור קשר
  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדרכים הבאות:דוא”ל למחלקת הגנת הפרטיות שלנו, בכתובת: [email protected]דואר רגיל לכתובת:נאייקס בע”מ
  רחוב אריק איינשטיין 3, הרצליה 4659071, ישראל